Ett aktivt hållbarhet arbete!

Hotellet har arbetat med miljöfrågor sedan år 2000 men vi tog steget mot mer systematiskt miljöarbete och blev miljödiplomerade 2008.

Från juni 2017 är vi Svanen certifierade. Tillsammans med andra Alingsåsföretag, kommunen och organisationer ingår vi i Alingsås Miljönätverk där vi träffas flera gånger under året och utbyter erfarenheter, tar del av nya rön och stöttar varandra.

Vår VD, Anna Hartman, leder vårt hållbarhetsarbete där vi arbetar med FN’s globala mål för hållbar utveckling.

Husfru Madeleine Nilsson är miljösamordnare och engagerar övrig personal i det dagliga arbetet och som en naturlig punkt på personalmöten.

Miljöpolicy

Grand Hotel Alingsås är ortens ledande Affärs- och Konferenshotell. Våra kunder är professionella företag som ställer krav på hög service och standard. För privatkonsumenten erbjuder vi weekend/sommar boende samt en nöjeshantering på helger.

Vi skall minska vår miljöpåverkan inom områden: Avfallshantering, Elförbrukning, Vattenförbrukning samt Förbrukningsvaror.

Vi skall följa tillämplig lagstiftning och gällande föreskrifter samt kontinuerligt utbilda all personal.

Vi skall arbeta med ständiga förbättringar och utvecklingar tillsammans med våra leverantörer.

Detta för att vi, våra gäster och leverantörer skall arbeta förebyggande och minimera negativ miljöpåverkan.

 

Grand Hotel Alingsås

Anna Hartman
VD/Hotelldirektör

Nertecknad 2000-04-27/redigerad 2002-09-23/2006-05-02/2007-03-09/2010-11-19/2013-03-07/2017-06-01

Miljödiplom >>